ORGANIZACIONI ODBOR

 • Doc.dr Marko Laketa, predsednik organizacionog odbora,Elit College,Beograd
 • Doc.dr Sanel Jakupović, kopredsednik, Panevropski Univerzitet Apeiron,Banja Luka
 • Prof.dr Temelko Risteski,Univerzitet FON,Skopje,Makedonija,
 • Doc.dr Dragan Kolev,Elit College,Beograd,
 • Doc.dr Anđela Mikić,Elit College,Beograd,
 • Dr Darko Tadić, Elit College,Beograd,
 • Dr Maja Đokić, Elit College,Beograd,
 • Mr Jana Aleksić,Panevropski Univerzitet Apeiron,Banja Luka,
 • Mr Nina Uremović, Panevropski Univerzitet Apeiron,Banja Luka
 • Mr Nebojša Jehlička, Elit College,Beograd,
 • Mr Luka Laketa, Elit College,Beograd,
 • Mr Sredojević Vanja, Panevropski Univerzitet Apeiron,Banja Luka